Watch

Home Pitanja i Odgovori pitanja i odgovori 17. DA LI JE UVEK NEOPHODNO TESTIRANJE PRI UPISU?

Create PDF Email Štampa

17. DA LI JE UVEK NEOPHODNO TESTIRANJE PRI UPISU?

Date added:
ponedeljak, 05 januar 2009

Answer

Apsolutno da!!! Upisno testiranje štiti polaznika od upisa na pogrešan kurs, pokazuje njegovo stečeno znanje realno, i pre svega sprečava manipulacije pojedinih neprofesionalnih škola gde se testiranja  vrše usmeno po 5-20 minuta (!!!) ili se polazniku dozvoljava da bira kurs po želji- iako to nije pogodno za njega. U sistemu testiranja koji je deo svakog uspešnog i kvalitetnog kursa, postoje:  
• ulazni/pozicioni test
• mid-tests- više prolaznih testova ( posle 2-4 lekcije)
• end-of-course test- test na kraju kursa
• final test- završni test ( pismeni i usmeni)
• ukoliko profesor u toku kursa primeti neki poseban problem ( učenje reči,  sporna glagolska vremena, pismeno izražavanje) može i mora davati dodatne testove u cilju korekcije i savladavanja problema
   Iz bogatog iskustva škole „Britanicca“ u primeni ulaznih   testiranja, može se reći da se polaznici često opiru testiranju, i tvrde da su za viši nivo, da su sto puta pohađali početni ili elementarni kurs, da imaju sertifikate drugih škola „pa šta Vi mislite da ja ništa ne znam“, „nemam vremena za testiranje“,“test je prost, ali sam se zbunio“, „ja hoću neki viši kurs“, „ova dva papira ništa ne dokazuju, ja znam mnogo više“. Lista opravdanja za nepostojeće znanje je duga a opravdanja su ponekada zabavna! Istina je samo sledeće:
• ulazni testovi su uvek na bazi zaokruživanja više ponuđenih odgovora- to nije znanje, već prepoznavanje
• ulazni test nije suviše detaljan- on sadrži osnovna pitanja za više glavnih nivoa i uvek pokazuje više od realnog znanja
• ako neko ne može da uradi ni takav uprošćen test za određeno vreme predviđeno testom, koje bi rezultate imao na detaljnom finalnom testu?!
• ulazni testovi moraju biti standardni po sadržaju koji obuhvata sve nivoe za upis, po vremenu za rad, po autoru i asocijacijama koje ga podržavaju!
• ulazni test se MORA pregledati pred polaznikom putem folije ili uz rešenja, posle čega se sabrani poeni  rangiraju po CEF-ovoj tabeli rezultata koja pokazuje za koji nivo polaznik ima uslova za upis!
• polaznik se ne može testirati na testu koji je nestandardan, koji je neka škola „sklepetala“, a usmeno testiranje je besmislica i prevara u komercijalne svrhe! Profesor nije merni instrument,  i nijedan međunarodni test ili  validan test/ispit uopšte nije čisto usmenog tipa!
• polaznik ima pravo da dobije svoj test i kopiju rešenja na uvid i posedovanje
• tumačenje testa ne sme i ne može biti proizvoljan stav škole, jer je time polaznik oštećen i prevaren- TEST SE TUMAČI NA OSNOVU VALIDNE MEĐUNARODNE TABELE KOJA SE DOBIJA UZ TEST!
• testiranja za pripremne kurseve za IELTS, TOEFL i druge međunarodne ispite tipa FCE, CAE, CPE itd, vrše se na specijalnim DIJAGNOSTIČKIM TESTOVIMA
    ciljano za te ispite!
• škole moraju insistirati na ulaznom testiranju, i moraju čak i odbiti polaznika koji želi da „za svoj novac upiše šta želi...“
• škole ne smeju upisivati polaznike u cilju popunjavanja  kvote u grupama, a suprotno mogućnostima polaznika
• ako je polaznik na granici dva nivoa, može krenuti na viši ili niži kurs po svom viđenju, samo ukoliko potpiše saglasnost da na sebe preuzima odgovornost za rezultate, a ako ne postigne nivo i tempo ostalih testiranih polaznika u grupi mora se isključiti iz rada te grupe
•  u svakom  slučaju nivoi se ne mogu „preskakati“ jer se kursevi/nivoi nastavljaju jedan na drugi po težini, obimu i redosledu gramatike, vokabulara, jezičkih veština
•  mišljenja  da se može preskočiti neki nivo, i upisati kurs po želji, su ista kao i tvrdnja da se može preskočiti koja godina osnovne škole ili fakulteta – iako su kursevi vid dodatnog obrazovanja, oni itekako imaju svoj red i takođe su NAUKA - a ne puko druženje gde ćete naučiti „nešto“!
• online testovi nisu 100% validni- jer su najkraći, najmanje detaljni i ne sadrže deo za slušanje (listening skills), a sem toga postoji mogućnost da polazniku neko pomaže – ovaj vid testiranja je samo  blaga dijagnoza znanja,  i to samo za savesne polaznike!

      Jezička laboratorija 

*Za više informacija kliknite na sliku...

JoomlaWatch Stats 1.2.8_04-dev by Matej Koval

Države

33.7%SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA AND MONTENEGRO
29% 
15.1%UNITED STATES UNITED STATES
9.5% 
2.5%BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA

Posetioci

Danas: 2
Juče: 13
Ove nedelje: 61
Zadnje nedelje: 81
Ovog meseca: 80
Zadnjeg meseca: 1117
Ukupno: 24646