Watch

Home Pitanja i Odgovori pitanja i odgovori 28. DA LI SPREMATE POLAZNIKE ZA MEĐUNARODNE ISPITE I KOJE?

Create PDF Email Štampa

28. DA LI SPREMATE POLAZNIKE ZA MEĐUNARODNE ISPITE I KOJE?

Date added:
ponedeljak, 05 januar 2009

Answer

Uspešno pripremamo polaznike za polaganje svih tipova  međunarodnih ispita: Cambridge ESOL (KET, PET, FCE, CAE, CPE, ICFE, ILEC,ICFE, BEC) za IELTS (General i Academic)  a takođe i TOEFL, TOEIC,GRE, SAT i GMAT.
Pre polaganja svakog od ovih ispita potrebno je da odredimo Vaš sadašnji nivo znanja, ali uglavnom ni jedan od ovih ispita ne možete  spremati ako već niste na B1/B2 nivou. U slučaju da ste čak i ispod B2 nivoa, nije nemoguće da Vas spremamo do željenog cilja, ali onda prvo sledi pohađanje kurseva kojima ćete steći znanje gramatike, vokabulara i jezičkih veština koje se testiraju, pa tek potom pristupiti knjigama ( testbuilders) koje Vas pripremaju za test. Te knjige su prosto zbirke tipova zadataka i materijala koji se daju na međunarodnim testovima i na njima se jezik ne uči - već se testira Vaše znanje, koriguju greške i vrši upoznavanje sa tačnim tokom i načinom polaganja testa!
Takođe trebate uvek da se prvo da se testirate, da isplaniramo vreme potrebno za pripremu, a potom da uplatite za polaganje ispita! Na žalost mnogi polaznici prvo olako izaberu tip međunarodnog ispita, uplate za polaganje, a tek zatim potraže školu da ih pripremi za test. Tada često saznaju da nemaju dovoljno predznanja za pripreme, odbijaju da upišu odgovarajući kurs, jer bi ipak po svaku cenu izašli na ispit zbog novca koji su dali...Naravno, mi takve zahteve za „preskakanjem“ odbijamo, jer se tačno zna koliko se mogu ubrzati pripreme, a da se ne gubi na kvalitetu.
Neki polaznici tako završe kao žrtve, jer postoje škole koje neće odbiti da „preskoče“ po koji nivo i koje obećavaju da iako ste recimo na elementarnom nivou, možete upisati „bez problema“ pripreme za FCE ili IELTS i da je to „samo“ jedna knjiga. Svakako, oni koji su tako uradili znaju dobro kako su se proveli - izgubili su i vreme, i novac, i motivaciju za rad, pa su ponovo  skrušeno došli kod nas.
Pojedinci su  čak i odustajali od čitavih životnih planova, iako su već imali iseljeničke vize, radne dozvole, pozivna pisma. Oni nisu uspeli da shvate da se nisu spremili valjano i da engleski nije tako težak, već da je bitno da sebi priznate koliko realno znate jezik, da shvatite koliko imate da naučite.
Ako Vam oni koji Vas prihvate kao svog đaka iskreno i precizno objasne način i vreme do ostvarenja Vašeg cilja, uz prihvatanje odgovornosti za Vaš uspeh i realnu, strogu ocenu Vašeg znanja kroz validne testove za određivanje nivoa - onda je to fer ponuda.
Nikada ne smete lagati sebe i dozvoliti da Vam drugi povlađuju u tome da ste bolji nego što jeste, jer će Vas takav stav na pripremama za međunarodne ispite pokopati! Ništa nije nemoguće- samo ako se trudite svim srcem da postignete svoj cilj. Čuda su moguća i u našoj učionicama ih je bilo itekako- ali čuda stvarate Vi, naši đaci uz naše smernice, pomoć i saradnju!
Svakako da još jednom napomenemo, nema takvih „čuda“ kao što je „preskakanje“ čitavih nivoa. Mi možemo govoriti o izvesnom ubrzanju kursa, intenziviranju nastave, maksimalnom požrtvovanju i posvećenosti  profesora i đaka, ali niko ne može da prosto da preskoči  više stepenica penjući se ka vrhu! To bi bilo isto kao da iskopate temelj, a onda preskočite prizemlje i prvi sprat, pa onda počnete da gradite drugi sprat i krov! Na čemu?