Watch

Home Kursevi Međunarodni ispiti

Međunarodni ispiti u engleskom jeziku

El. pošta Štampa PDF
PRIPREME ZA POLAGANJE MEĐUNARODNO PRIZNATIH  ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA
 

     


Mnogo polaznika naših kurseva engleskog jezika svakodnevno postavlja pitanje priznatih diploma. Vrlo često pitaju zašto privatne škole engleskog nisu međunarodno priznate, a ponekada tvrde da neke “druge” škole u kojima su oni bili jesu priznate.
Naše diplome i sertifikati, čak ni srpskih univerziteta, nisu međunarodno priznate.  Vrlo često je to zato što se sadržaj gradiva i procedure testiranja znanja engleskog ne uklapaju sa standardima EU!  
Ne samo srpske privatne škole engleskog, već i sve ostale privatne škole engleskog jezika u svetu nisu ovlašćene da izdaju diplome koje imaju međunarodni kredibilitet.
Kako neko može priznati diplomu bilo koje privatne škole engleskog kada bi, priznavanja radi, nadzorna  tela EU i međunarodne obrazovne institucije tog ranga trebala da imaju uvid u rad i testiranje!
Prema tome kad Vam neko kaže : “Naša diploma engleskog je međunarodno priznata!” Vi pitajte: “Koje međunarodno telo Vas je priznalo  i kada?”
 Oni koji obmanjuju polaznike na kursevima engleskog pričama o svojim međunarodno priznatim diplomama bi trebali da snose zakonsku odgovornost.
Naš savet je da prvo steknete znanje engleskog po standardnim knjigama i programima, kurs po kurs engleskog, nivo po nivo, a potom ćete lako birati koji međunarodni test da polažete.
Škola Britanika izdaje svoje diplome nakon 4 sata pismenog testa i 30 minuta usmenog testa za svaki kurs engleskog jezika.  Način našeg rada, izbora knjiga i testiranja je takav da Vas sprema za međunarodne ispite! Teško da je iko ko je kod nas položio pismeni i usmeni ispit iz engleskog ikada pao na međunarodnom ispitu. Mi sve polaznike spremamo kao da će polagati neki međunarodni ispit,  a kada će i da li će to biti, na Vama je. Pa iako su nam neki polaznici zamerali što ne popuštamo u kriterijumima na ispitivanju, kasnije su znali da nam na tome zahvale.
Svi polaznici koji se spremaju u našoj školi imaju kontakt sa polaznicima koji su prethodno položili IELTS, TOEFL, BEC, CELPIP, SEO bilo da su u zemlji ili već u inostranstvu. Ova razmena iskustva je neobično bitna, jer samo oni koji su međunarodne ispite iz engleskog polagali mogu Vam zaista reći kako je to izgledalo.
Još jedan savet svima koji žele da polažu za neku od međunarodno priznatih diploma iz engleskog jezika - prvo se testirajte, zatim se posavetujte sa našim profesorom koliko Vam je vremena potrebno za pripreme, a potom uplatite za polaganje ispita. Nikako obrnutim redom - nemojte spremati ražanj bez zeca!


         


                        Cambridge ESOL ispiti
Svi Kembridž ispiti se polažu i prijavljuju u British Council-u. Svi govorni (speaking) delovi ispita se polažu odvojeno i posebnog dana u odnosu na ostatak ispita. Sve informacije treba potražiti na web prezentaciji British Coucil-a u Srbiji www.britishcouncil.org/serbia – vezano za datume, procedure, detalje ili na telefon: 011.30.23.800.


 KET - Key English Test - potvrda osnovnog poznavanja engleskog jezika – za snalaženje u svakodnevnim situacijama, polaže se posle elementarnog kursa uz dodatnu pripremu.

 PET- Preliminary English Test- potvrda solidnog nivoa znanja, kvalitetnije mogućnosti pojedinca da odgovori  na zadatke prilikom pismene i usmene komunikacije na engleskom jeziku, a može se polagati posle završenog predsrednjeg ili bolje posle srednjeg kursa, uz specijalnu pripremu za sami test.
Ova prva dva testa služe kao orijentir za početno učenje i napredovanje i kao uvodna probna testiranja za FCE. KET I PET su pogodni za decu, jer ona i ne mogu postići    više znanja u određenim godinama starosti (od 6 do 10 godina).
                                             
 FCE - First Certificate in English- treći nivo koji se sertifikuje od strane Kembridža, ali prvi u smislu ozbiljnog znanja engleskog jezika. Može se polagati posle uspešno završenog višeg srednjeg kursa engleskog, uz dodatnu pripremu na zbirci testova i zadataka za FCE. Priznaju ga univerziteti za upis na osnovne studije i poslodavci širom sveta kao potvrdu sposobnosti za sigurno vladanje engleskim jezikom u mnogobrojnim različitim situacijama.

 

Pripreme za FCE
                                                                              

 CAE - Certificate in Advanced English- potvrda o naprednom nivou znanja engleskog, za potrebe  posla ili studiranja na engleskom, može se polagati posle završenog naprednog kursa, uz obimne dodatne  pripreme.
 
 CPE - Certificate of Proficiency in English- potvrda za odlično poznavanje i uspešno korišćenje engleskog u  skoro svakoj situaciji i u  svakom kontekstu - može se polagati posle CAE ili direktno posle naprednog kursa engleskog, uz veoma ozbiljnu pripremu koja uključuje višestruke izvore literature za svaki segment engleskog jezika .

 BEC Preliminary, Vantage ili Higher- postoje tri nivoa poslovnog engleskog jezika za koje se mogu dobiti sertifikati Kembridža za sve one koji rade i koriste engleski ili počinju karijeru, i oni pokrivaju sva polja  jezika koje ispituju  i ostali ispiti, ali je test najviše orijentisan prema poslovnom vokabularu i situacijama.

 

     Pripreme za BEC

 International English LanguageTesting System-IELTS

PRIPREMA ZA IELTS ISPIT

Pripema za IELTS: general i academic mode - ovaj međunarodni ispit testira veštine pisanja, slušanja, razumevanja i govora u specifične svrhe upisa na univerzitete širom sveta, a priznaje se u ogromnom broju zemalja gde se engleski koristi. Priznaju ga poslodavci, imigracione službe, i mnoga druga zvanična tela kao validan dokaz znanja engleskog. Ispit se može polagati za opšti ili akademski nivo, a ocenjuje se skalom od 1 do 9. Tek je ocena 3 indikator osnovnog znanja. Uglavnom je na IELTS ispitu poželjna viša ocena 4-5 za emigrante, zapošljene i osnovne studije, a 6-9 za upis na Master ili specijalističke studije. IELTS se može polagati po završenom višem srednjem tečaju (B2 nivo) uz posebne pripreme za sami test. IELTS test traje 2 sata i 35 minuta i veoma je brz, dinamičan, zahtevan. Nema nikakve mogućnosti za pogađanje, prepoznavanje, premišljanje. On traži precizna znanja, sigurnost i kompetenciju na svakom polju engleskog jezika. IELTS test se polaže na papiru i to oduzima dodatno vreme. Zato u školi Britanika svi kandidati za IELTS rade dijagnostički test iz engleskog koji odmah pokazuje realne šanse za uspešnost na IELTS testu i na osnovu rezultata se preporučuje broj časova i odgovarajuća knjiga za pripreme IELTS. Takođe škola Britanika savetuje i pravilan izbor datuma polaganja IELTS ispita, jer se test polaže na svaka tri meseca. Iako se test IELTS radi na papiru, rezultati stižu relativno brzo (7-15 dana). Pripremni kurs obuhvata autentične materijale koji verodostojno imitiraju sami IELTS test. Pripreme se preporučuju u vidu individualnog kursa engleskog, jer bi drugačijm organizacijom grupa bila neujednačena i pripreme za IELTS bi trajale mesecima! Na ovako visokom nivou nastava se posvećuje pojedincu i njegovim problemima, greškama i pojedinostima koje treba korigovati. Priprema traje 20 dana za General mode IELTS, a 30 dana za Academic mode IELTS. Ukoliko želite da se pripremita za polaganje IELTS ispita opširnije pročitajte klikom na PRIPREMA ZA IELTS ISPIT.

 


 Test Of English as a Foreign Language - TOEFL

PRIPREMA ZA TOEFL ISPIT

 TOEFL (iBT, CBT, PBT verzije) - međunarodni ispit koji se zahteva od svih onih koji će boraviti, raditi ili upisati studije u inostranstvu. TOEFL se polagao na papiru i na kompjuteru, a od 2006-te se radi isključivo u Internet verziji radi ubrzanja davanja rezultata i skraćivanja procedure.
Može se polagati posle višeg srednjeg kursa uz obaveznu pripremu za baš ovaj tip testa. Nije vezan ni za jedan fakultet posebno, već više pokazuje opšte znanje engleskog u smislu mogućnosti pojedinca da prati stručnu nastavu na engleskom.
Testiraju se veštine slušanja, pisanja, razumevanja i govora. Potrebno je i solidno znanje rada na kompjuteru a test traje 4 sata. Na TOEFL testu ima više mogućnosti za one nesigurne, jer test ima puno opcija na zaokruživanje, a i vreme za rad je duže. Sem toga princip rada na kompjuteru eliminiše mogućnost smanjenja ocene zbog nečitkog rukopisa (što je slučaj kod IELTS testa). Za upis priprema se radi TOEFL dijagnostički test.
Škola Britanika ne prihvata polaznike koji nisu ni blizu mogućnosti za adekvatne pripreme. Vrlo često polaznici misle da su međunarodni ispiti po jedna knjiga koja se može “nabubati” za neko vreme. Ako polaznik svojim znanjem nije ni blizu praga znanja za upis na pripremni kurs, tada mora pohađati opšte  kurseve engleskog jezika da bi stekao potrebna znanja. Knjiga za pripremu međunarodnih ispita je samo zbirka testova i ne dozvoljava podučavanje gramatike po prvi put- već obnavljanje i utvrđivanje već stečenih znanja iz engleskog jezika. Priprema za TOEFL traje 30 dana uz autentični udžbenik za ubrzane pripreme, CD-rom i 6 audio.

Ukoliko želite da se pripremite za polaganje TOEFL ispita opširnije pročitajte klikom na PRIPREMA ZA TOEFL ISPIT.


        
      Pripreme za TOEFL


GRE test-(Graduate Record Examinations)- test koji obuhvata akademsko poznavanje engleskog jezika, jednog predmeta i specijalni treći deo u kom se ocenjuje analitičko pisanje, sposobnost kritičkog razmišljanja i izražavanja na engleskom (osnove opšte filozofije i logike).
GRE se organizuje kao opšti test, ili uže vezano specijalni GRE za matematiku, fiziku, biologiju itd. Test je namenjen akademcima za produžetak studija ili za upis magistrature ili doktorata, a najčešće i za specijalizacije. Od 2007. godine test se radi isključivo na kompjuteru koji je direktno povezan putem interneta na glavni testing centar u Americi.
Najbliži testing centar za Srbiju je u Budimpešti. Prijava za polaganje se šalje on-line, a uplate se vrše prema instrukcijama isključivo preko računa.
 Škola Britanika vrši pripreme za GRE po ubrzanom udžbeniku za 30 dana nastave (6 nedelja). Datum početka priprema bi trebao da se odredi pre nego što uplatite polaganje u inostranstvu, a da biste znali koliko ste daleko od željenog nivoa znanja u školi radite simulirani GRE test.
Da biste uopšte razmišljali o GRE, trebalo bi da ste uspešno završili najmanje viši srednji kurs, a idealno napredni kurs. Test se priprema 30 dana po istoimenom udžbeniku “GRE in 30 days”.

TOEIC-Test of English for International Communication- kao i većina svih međunarodnih ispita, traži poznavanje opšteg engleskog jezika, sa akcentom na komunikaciji formalnog i poslovnog tipa. Njegov ekvivalent su BEC English Cambridge ESOL ispiti, ali TOEIC je uopšteniji i pruža fleksibilnije ocenjivanje, koje boduje prosek na svim delovima testa, dok je za svaki BEC Cambridge tačno određen prag prolaznosti po svakom pojedinom delu. Ovaj ispit je bitan za sve koji traže posao u inostranoj kompaniji ili će raditi u inostranstvu.
ILEC-International Legal English Certificate-  međunarodno priznat ispit za pravnike, posebno orijentisan prema terminologiji i zahtevima ove struke. Može se spremati posle Upper Intermediate nivoa.
ICFE-International Certificate in Finance English- međunarodno priznat ispit za bankare, knjigovođe, ekonomiste, iz oblasti finansija uopšte. Može se spremati posle posle Upper Intermediate kursa.

 

*Galerija naših polaznika sa priprema za međunarodne ispite:

 

GSD Metoda

gsd metoda
*Za više informacija kliknite na sliku...

      Jezička laboratorija 

*Za više informacija kliknite na sliku...

JoomlaWatch Stats 1.2.8_04-dev by Matej Koval

Države

33.3%SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA AND MONTENEGRO
28.7% 
13.8% 
8%ISRAEL ISRAEL
7%UNITED STATES UNITED STATES

Posetioci

Danas: 3
Juče: 16
Ove nedelje: 772
Zadnje nedelje: 97
Ovog meseca: 772
Zadnjeg meseca: 1305
Ukupno: 20557