Solidarnost u učenju engleskog

Štampa

U cilju da finansijski olakšamo učenje našim polaznicima, i u vremenu krize, naša škola je potpisala Ugovore o saradnji sa mnogim sindikatima u Beogradu. Potpisivanjem ovih Ugovora omogućili smo članovima sindikata da oni ili njihova deca pohađaju sve kurseve u našoj školi sa popustom od 20% i to na 12 mesečnih rata BEZ KAMATE putem ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Ovo je spisak institucija sa čijim sindikatima je škola BRITANICCA potpisala Ugovore o saradnji. Ukoliko Vas nema na ovom spisku, pozovite nas i mi ćemo doći da uspostavimo saradnju i sa Vašim sindikatom.